Plán verejného obstarávania v roku 2024

Plán VO 2024

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2024

Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní

Výzva - Sterilné pôrodnícke sety pre operačné sály - tovar
Príloha č. 1 - Opis predmetu zakázky, kritéria

Výzva - Ventilátor pre umelú pľúcnu ventiláciu 2ks
Príloha č. 1 - Ventilačná technika opis

Výzva na predkladanie ponúk - Výroba a dodanie balkónových dverí a okien

Výzva na predkladanie ponúk - Čistiace stroje 9 ks

Výzva na predkladanie ponúk - Vodoinštalačný materiál

Výzva na predkladanie ponúk - Elektroinštalačný materiál a svietidlá

Výzva na predkladanie ponúk - Náterové hmoty, farby a spotrebný materiál

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebný materiál a hmoty

Výzva na predkladanie ponúk - Odberová váha s prenosom údajov do LIS 3 ks

Výzva na predkladanie ponúk - Artroskopický prístroj
Príloha č. 1 - Artroskopický prístroj

Výzva na predkladanie ponúk - Klimatizačné jednotky a ich komponenty
Príloha č.1 - Kritéria na vyhodnotenie ponúk- cenová ponuka

Výzva na predkladanie ponúk - Únikové východy

Výzva na predkladanie ponúk - Umývačky podložných mís a macerátor VORTEX
Príloha č. 1a - Technické parametre - myčka podložních mís veľká
Príloha č. 1b - Technické parametre - myčka podložních mís malá
Príloha č. 1c - Technické parametre - macerátora VORTEX Air v2
Príloha č. 2 - Kritéria pre stanovenie ceny zákazky

Výzva na predkladanie ponúk - Protipožiarne dvere 9 ks

Výzva na predkladanie ponúk - Echokardiograf
Príloha č. 1 - Požadované vlastnosti a parametre