Ordinačné hodiny

RDG pracoviská:
pracovné dni: 7:00 - 15:30; 15:30 - 7:00 iba pohotovostná prevádzka
víkendy a sviatky iba pohotovostná prevádzka
CT pracovisko:
pracovné dni: 7:00 - 15:00; 15:00 - 7:00 iba pohotovostná prevádzka
víkendy a sviatky iba pohotovostná prevádzka

MMG pracovisko: pracovné dni 7:00 - 14:00
SONO pracoviská: pracovné dni 7:30 - 15:30

Telefónne čísla

Oddelenie: 033 79 55 249 (objednávanie CT vyšetrenia, USG vyšetrenia, MMG a skiaskopické vyšetrenia)

Základné informácie

Rádiodiagnostické oddelenie tvorí 7 pracovísk. Prevažná časť pracovísk sa nachádza v hlavnej budove nemocnice na prízemí v časti Luxor. Jedno RDG pracovisko je na poliklinike na druhom poschodí.

Na RDG pracoviskách máme priamu i nepriamu digitalizáciu. Už od roku 2011 využívame systém Tomocon PACS, ktorý nám umožňuje preposielanie i prijímanie obrazových dát takmer zo všetkých nemocníc SR a ČR.

Poskytujeme všetky skiagrafické a USG vyšetrenia, mamografiu a vybrané skiaskopické vyšetrenia. Na CT pracovisku realizujeme bežné i angiografické vyšetrenia, virtuálne vyšetrenie hrubého čreva. Okrem diagnostiky vykonávame i periradikulárnu terapiu.

Pracujeme pre potreby všetkých odborných ambulancií a zdravotníckych zariadení, aj mimo nášho spádu.

Objednajte sa

Skiaskopické RDG vyšetrenie, CT vyšetrenie, MMG vyšetrenie a sono prsníkov: 033 79 55 249 alebo mail: ctpy@gmail.com. Sono vyšetrenia okrem prsníkov: 033 79 55 209

Aktuálne

Zubné RDG pracovisko je presťahované do nemocnice.

Nachádza sa v priestoroch MMG pracoviska.

Prešli sme na digitálny systém. Cena sa nezmenila - 7 €.

Nemusíte sa objednávať.

Panoramatické snímky už nerobíme.

Náš tím

Mgr. Jana Lackovičová
Mgr. Jana LackovičováVedúci rádiologický technik

Rádiologickí technici

Bc. Nikola Ambrušová, Bc. Martina Haulišová, Štefan Horosz, Bc. Nikola Horváthová, Terézia Kováčiková, Bc. Martin Kubík, Mgr. Jana Lackovičová, Bc. Dušan Lajda, Bc. Soňa Macková, Bc. Katarína Novotná, Bc. Veronika Križanová

Sestry

Naše pracoviská

RDG pracovisko č. 1: skiagraficko-skiaskopické; prístroj Swisray, nepriama digitalizácia; Na tomto pracovisku vykonávame bežné skiagrafické vyšetrenia a skiaskopiu pažeráka.

RDG pracovisko č. 2.: skiagrafické vyšetrenia; prístroj DIRA TWIN; priama digitalizácia; Na tomto pracovisku vykonávame všetky skiagrafické vyšetrenia.

CT pracovisko: prístroj Toshiba Aquilon Prime 160, realizujeme bežné CT vyšetrenia, Angio CT vyšetrenia, virtuálnu colonografiu, periradiculárnu terapiu.

MMG (mammografia) pracovisko: prístroj Planmed Sophie Classic, nepriama digitalizácia; nie sme skríningové pracovisko.

Sono pracovisko č. 1: prístroj Mylab 50. Na tomto pracovisku vyšetrujeme bežné sono vyšetrenia dospelých (krku, hrudníka, brucha, ciev, kĺbov a svalov) a sono prsníkov.
Sono pracovisko č. 2: prístroj Mylabe 60., Na tomto pracovisku realizujeme prevažne gynekologické sono vyšetrenia, karotídy a vyšetrenia detí.

Terapeutické zákroky

PRT a FD pod CT kontrolou

PRTFD sú intervenčné výkony v oblasti chrbtice, vykonávané pod CT kontrolou. Sú to minimálne invazívne, cielené výkony, ktoré zmierňujú bolestivé stavy chrbtice. Jedná sa o bezpečnú a efektívnu liečebnú metódu. U vhodne indikovaných pacientov je efekt priaznivý, s dlhotrvajúcim účinkom. Výkony sa indikujú u pacientov  s konkrétnymi bolestivými stavmi chrbtice. Najčastejšie sú zapríčinené degeneratívnymi procesmi, ktoré sú často príčinou práceneschopnosti (nezriedka dlhodobej)  už v produktívnom veku. Liečba je zameraná na okamžitú úľavu od bolesti a zníženie dávok perorálne podávaných nesteroidných antireumatik. Je to účinný postup pre tých pacientov, u ktorých sa konzervatívna terapia ukázala ako málo, alebo neúčinná, a v prípadoch, keď nie je indikovaný chirurgický zákrok. Medzi  najčastejšie indikácie patria: protrúzie disku, extrúzie disku, stenóza spinálneho kanála, foraminálna stenóza, spondylolistéza, predoperačné a pooperačné zmiernenie bolestí.

PRT pod CT kontrolou je cielene zabezpečená  aplikácia kortikosteroidov (Diprophos) s lokálnym  anestetikom (Marcainom) do miesta záujmu v oblasti výstupu nervových koreňov. Aplikácia  liečebnej zmesi má priaznivý vplyv hlavne  na edém/opuch postihnutých koreňov a lokálne podané anestetikum zmierňuje bolesť.

FD – aplikácia kortikosteroidov do artroticky postihnutých kĺbnych facetov, zmierni bolestivosť,  zapríčinenú  blokádou kĺbov.

Výkony sa vykonávajú ambulantne, ak je potrebné, s niekoľkohodinovým následným sledovaním. Nie je nutná  žiadna špeciálna príprava, avšak posledné jedlo by malo byť ľahké  a konzumované minimálne s odstupom 3-4  hodín pred výkonom. Z laboratórnych vyšetrení aktuálne hodnoty urey a kreatinínu. Procedúra prebieha bez znecitlivenia, zavedením veľmi tenkej ihly do oblasti záujmu za sterilných podmienok.

Na CT stole, kde sa bude výkon vykonávať,  je pacient uložený do polohy, umožňujúcej najlepší možný prístup ku chrbtici – poloha v ľahu, na bruchu, podľa potreby s vypodložením. V tejto polohe je potrebné zotrvať po dobu výkonu, pokiaľ možno bez pohybu (10 – 20 minút). Lekár po dôkladnej dezinfekcii poľa, zameria miesto, kam bude aplikovať liečebnú zmes, čo možno z najbezpečnejšieho prístupu. Potom sa zavedie ihla do stanoveného miesta k nervovému koreňu (nie do neho) a ňou sa aplikuje liečebná zmes s malým množstvom kontrastnej látky, pre identifikáciu rozloženia zmesi. Počas a po aplikácii  je možné pociťovať prechodne tlakové bolesti, prípadne zvýraznenie klinických prejavov, v dôsledku prechodného tlaku na koreň. Tieto však  po  ukončení výkonu ev. niekoľko hodín po výkone odznejú. Na záver sa skontroluje pod CT prístrojom rozloženie zmesi, potom sa ihla  odstráni a miesto vpichu sa sterilne prekryje.

Po ukončení poučíme pacienta o lokálnom ošetrení miesta vpichu a o režimových opatreniach, ktoré musí dodržiavať, potom v doprovode  dospelej osoby môže opustiť nemocnicu (doprovod je nutné si zabezpečiť). Bezprostredne po výkone pacient nesmie riadiť motorové vozidlo!

Kontraindikácie - známa alergia na lokálne anestetikum, kortikoidy, kontrastnú látku, gravidita, porucha koagulácie, liečba antikolagulanciami, sepsa, lokálne ochorenie kože.

Komplikácie - žiadne závažné komplikácie neboli pre tento výkon popísané, pacient ho znáša veľmi dobre, ale možné je lokálne zakrvácanie, zápal, prechodná kompresia príslušného koreňa.

Výkon je spoplatnený sumou 80 €, v ktorej sú zahrnuté všetky medikamenty a jednorázový zdravotnícky materiál.
Pacienti s poisťovňou 24 majú zákrok plne hradený poisťovňou.


Fotogaléria