Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Nemocnica A. Wintera n.o.
IČO: 36 084 221
DIČ: 2021704685
Štatutárny zástupca: MUDr. Miroslav Jaššo
Typ  verejného obstarávateľa: §7, ods.1, písm. d)
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
IBAN: SK73 0900 0000 0051 3006 7177
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara

Sídlo     

Ulica: Winterova 66
Obec: Piešťany
PSČ: 921 63

Kontakt     

tel.: +421 33 7955 388
mob.: +421 911 259 262
E-mail: bittara@naw.sk
Internetová adresa URL: www.naw.sk