Plán verejného obstarávania v roku 2023

Plán VO 2023

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2023

Súhrnná správa o zmluvách §10 1.štvrťrok 2023
Súhrnná správa o ZsNH §117 1.štvrťrok 2023

Súhrnná správa Zákazky ET 1.štvrťrok 2023

Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní

Výzva na prekladanie ponúk - Dodávka , montáž, servis, kontrola a oprava RDG zariadení (ukončené)

Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka informačného systému pre spracovanie personálnych a mzdových informácií  (ukončené)

Výzva na predklanie ponúk - Oprava strechy poliklinika
 (ukončené)

Výzva na predklanie ponúk - Infúzny a  transfúzny jednorázový materiál - tovar
 (zrušená)
Príloha 1 - Opis predmetu zakázky - Infúzny a transfúzny jednorázový materiál (zrušená)

Výzva - Infúzne a transfúzne jednorázové materiály
 (ukončené)
Príloha 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií

Veľkoobjemová centrifúga s chladením na centrifugáciu krvných vakov vrátane príslušenstva
 (ukončené)
Príloha 1 - Opis,kritéria

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, realizáciu stavby (ukončené)

Zalievacia linka a chladiaca doska (ukončené)
Príloha 1 - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Rekonštrukcia kotolne (ukončené)

Výzva - Oprava strechy ZUŠ a časti striech na poliklinike (ukončené)

Výzva - Realizácia dodávky a montáž PVC podláh - práce
Príloha - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Sterilné rúškovanie v setoch pre operačné sály
Príloha 1 - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Jednorázový odberový systém SARSTEDT
Príloha 1 - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Vortex Air a Vortex Plus
Príloha 1 - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Oprava balkónov a časti striech na poliklinike

Výzva - Jednorázový odberový systém - SARSTEDT - tovar

Výzva - Bielizeň osobná, operačná

Výzva - Poskytovanie služieb, podpory, servisu a softvérových aj hardvérových aktualizácií ku komplexnému systému TomoCon PACS
Rámcová dohoda - Poskytovanie služieb, podpory, servisu a softvérových aj hardvérových aktualizácií ku komplexnému systému TomoCon PACS

Výzva - Dodanie a implementácia laboratórneho informačného systému pre HTO, OKB a OKM a poimplementačná podpora aplikačného produktu a jeho prevádzky

Výzva - Posuvné dvere
Príloha 1 - Rámcová dohoda - posuvné dvere - tovar

Výzva - Potraviny ostatné
Príloha 1 - Kritéria VO Potraviny ostatné tovar
Príloha 2 - Rámcová dohoda - Potraviny ostatné - tovar

Výzva - Dodanie reagencií pre laboratórnu činnosť
Príloha 1 - Rámcová dohoda