Plán verejného obstarávania v roku 2023

Plán VO 2023

Dodatok k plánu VO 2023

Evidencia VO 2023

Sumár zakáziek 2023 riešených PT do 9999 EUR

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2023

Súhrnná správa o zmluvách §10 1.štvrťrok 2023
Súhrnná správa o ZsNH §117 1.štvrťrok 2023

Súhrnná správa Zákazky ET 1.štvrťrok 2023

Súhrnná správa o zmluvách §10 2.polrok 2023
Súhrnná správa o ZsNH §117 2.polrok_1 2023
Súhrnná správa o ZsNH §117 2.polrok_2 2023
Súhrnná správa Zákazky ET 2.polrok 2023

Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní

Výzva na prekladanie ponúk - Dodávka , montáž, servis, kontrola a oprava RDG zariadení (ukončené)

Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka informačného systému pre spracovanie personálnych a mzdových informácií
 (ukončené)

Výzva na predklanie ponúk - Oprava strechy poliklinika
 (ukončené)

Výzva na predklanie ponúk - Infúzny a  transfúzny jednorázový materiál - tovar
 (zrušená)
Príloha 1 - Opis predmetu zakázky - Infúzny a transfúzny jednorázový materiál (zrušená)

Výzva - Infúzne a transfúzne jednorázové materiály
 (ukončené)
Príloha 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií

Veľkoobjemová centrifúga s chladením na centrifugáciu krvných vakov vrátane príslušenstva
 (ukončené)
Príloha 1 - Opis,kritéria

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, realizáciu stavby (ukončené)
Príloha 1 - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Rekonštrukcia kotolne (ukončené)

Výzva - Oprava strechy ZUŠ a časti striech na poliklinike (ukončené)

Výzva - Realizácia dodávky a montáž PVC podláh - práce (ukončené)
Príloha - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Sterilné rúškovanie v setoch pre operačné sály (ukončené)
Príloha 1 - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Jednorázový odberový systém SARSTEDT (ukončené)
Príloha 1 - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Vortex Air a Vortex Plus (ukončené)
Príloha 1 - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Oprava balkónov a časti striech na poliklinike (ukončené)

Výzva - Jednorázový odberový systém - SARSTEDT - tovar (ukončené)

Výzva - Bielizeň osobná, operačná (ukončené)

Výzva - Poskytovanie služieb, podpory, servisu a softvérových aj hardvérových aktualizácií ku komplexnému systému TomoCon PACS (ukončené)
Rámcová dohoda - Poskytovanie služieb, podpory, servisu a softvérových aj hardvérových aktualizácií ku komplexnému systému TomoCon PACS

Výzva - Dodanie a implementácia laboratórneho informačného systému pre HTO, OKB a OKM a poimplementačná podpora aplikačného produktu a jeho prevádzky (ukončené)

Výzva - Posuvné dvere (ukončené)
Príloha 1 - Rámcová dohoda - posuvné dvere - tovar

Výzva - Potraviny ostatné (ukončené)
Príloha 1 - Kritéria VO Potraviny ostatné tovar
Príloha 2 - Rámcová dohoda - Potraviny ostatné - tovar

Výzva - Dodanie reagencií pre laboratórnu činnosť (ukončené)
Príloha 1 - Rámcová dohoda

Výzva - Vstupné dvere na polikliniku 3ks (ukončené)
Príloha 1 - Opis, kritéria predmetu zakázky

Výzva - Výmena okien - Stavebné práce 2023 (ukončené)
Príloha 1 - Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha 2 a - Opis predmetu zákazky Výmena okien - Stavebné práce 2023
Príloha 2 b - Výkres okna
Príloha 3 - Rámcová dohoda - Výmena okien - Stavebné práce 2023