Plán verejného obstarávania v roku 2023

Plán VO 2023

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2023


Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní