Ordinačné hodiny

Pondelok až piatok 7:00 – 15:00 hod.

Telefónne čísla

033 7981 646

Základné informácie

Naša ambulancia je umiestnená na 1. poschodí budovy polikliniky. Na fyziatricko-rehabilitačnej ambulancii prebieha odborné vyšetrenie lekárom a následné indikovanie vhodnej liečby pre pacientov s poruchami pohybového aparátu. Jedná sa hlavne o degeneratívne poškodenie kĺbov, vertebrogénne ochorenia, pooperačné a poúrazové stavy (stavy po výmene kĺbu, stavy po zlomenine ...). Široké spektrum tvoria pacienti s neurologickými diagnózami u ktorých je skorá a intenzívna rehabilitácia často krát kľúčová. Sú to hlavne pacienti s parézami nervov, pacienti po cievnej mozgovej príhode, ľudia trpiaci ochorením skleróza multiplex ale aj mnoho ďalších pre verejnosť menej známych diagnóz. Pacientom poskytujeme poradenstvo, informujeme a edukujeme ich o prevencii a adekvátnej fyzickej záťaži primeranej ich zdravotnému stavu.

Objednajte sa

Na vstupné vyšetrenie je potrebné odporúčanie – spievodný list / žiadanka od praktického lekára alebo iného lekára – špecialistu.
Telefonické objednávanie pacientov na vyšetrenie v čase od 13,00 do 15,00 hod. (tel: 033 7981 655)
Predpis pomôcok: od 13:00-15:00

Liečebné postupy

  • ILTV (individuálny liečebný telocvik)
  • Škola chrbta = skupinový telocvik
  • Vojtova metóda
  • Cvičenia pre skoliotikov
  • Mäkké techniky
  • Fyzikálna terapia = elektroterapia, fototerapia, termoterapia, mechanoterapia
  • Lymfodrenáž, plynové injekcie