• POHOTOVOSŤ: 24/7

033 7955 111

sekretariat@naw.sk

Winterova 66, Piešťany

Aktuality

Urologická ambulancia je zatvorená do odvolania

Urologická ambulancia je zatvorená do odvolania. O znovu otvorení vás budeme informovať. Za pochopenie ďakujeme.

Gynekologická ambulancia presťahovaná

V rámci zvýšenia komfortu pre pacientov piešťanského regiónu pre Vás otvárame Gynekologicko-pôrodnickú ambulanciu (CTG) v nových, väčších priestoroch na poliklinike, jestvujúcu ambulanciu v ne...

Interná ambulancia II presťahovaná

V rámci zvýšenia komfortu pre pacientov piešťanského regiónu pre Vás otvárame Internú ambulanciu v nových, väčších priestoroch na poliklinike, jestvujúcu ambulanciu v nemocnici tak pre...

Ambulancia pneumológie presťahovaná

Ambulancia pneumológie a ftizeológie bola presťahovaná do novej ambulancie. Z 3. poschodia na 2. poschodie, č. dverí 205. https:...

© 2023 Nemocnica A. Wintera, Piešťany