Ďakujeme všetkým, ktorí ani v týchto dňoch nezabúdajú na zdravotníkov

Čas rýchlo beží a my máme za sebou ťažké dva roky vyčerpávajúceho boja s pandémiou koronavírusu.  Táto pandémia zasiahla do všetkých oblastí nášho života, preverila naše sily, schopnosti ale hlavne našu ľudskosť.

  V tomto čase najväčší boj zvádzali práve  zdravotníci, ktorí v snahe zachrániť Vaše životy neraz riskovali tie svoje.
  Sme veľmi radi, že mnohí z Vás ocenili ich námahu a obetu a snažili ste sa im pomôcť v rámci Vašich možností. Ďakujeme ľuďom s veľkým srdcom, ktorí spríjemnili našim zdravotníkom chvíle oddychu dodaním rôznych potravinových a 
  hygienických balíčkov,  chutných   sladkostí alebo dobrého nealkoholického pivečka. Po dlhých hodinách strávených pri lôžku pacienta  v ochranných oblekoch bolo takto pripravené občerstvenie odmenou pre telo a pocit, že ľudskosť sa z   
  našich radov ešte nevytratila bol  zase pohladením pre dušu.
  Ďakujeme všetkým, ktorí pochopili, že sme všetci na jednej lodi a ktorí vedia kde je ich miesto.  Miesto, z ktoré sa dá podať pomocná ruka človeku.

  Vďaka Vám za Váš humánny postoj, priatelia !

 

  MUDr. Štefan Kóňa, riaditeľ