Pracovná doba

Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00 hod.
Pohotovostná služba:
Pondelok až piatok: 15:00 – 7:00 hod.
Sobota, nedeľa a sviatky: nepretržitá pohotovostná služba
Príjem darcov: Každá streda od 7:00 – 8.45 hod.

Telefónne čísla

Primár: 033/7955314
Vedúca laborantka: 033/7955312
Laboratórium: 033/7955311, 033/7955355
Laboratórium - pohotovosť: 033/7955311
Úsek darcov krvi: 033/7955312
Úsek darcov krvi mobil: 0948 074 797
Dočasne berieme len objednaných darcov krvi

Základné informácie

Nachádza sa na prízemí v časti nemocnice Luxor v átriu
Hematologicko – transfúzne oddelenie poskytuje odborné služby pre ambulantnú a ústavnú starostlivosť, pričom jeho prevádzka sa prispôsobuje prevádzke lôžkových oddelení. V laboratóriu sa vykonávajú vyšetrenia krvného obrazu, hemokoagulačné a imunohematologické testy. V rámci transfúzneho oddelenia je spracovateľom krvi a výrobcom transfúznych prípravkov.

Hematologické laboratórium

 • V hematologickom laboratóriu prebieha vyšetrovanie krvných obrazov na automatickom krvinkovom analyzátore Sysmex XT 4000i a Sysmex XT 21N, príprava krvných náterov a ich farbenie pre mikroskopické hodnotenie.
 • Vyšetrenie krvnej zrážanlivosti realizujeme na automatickom analyzátore Sysmex CA 1500.
 • Vyšetrujeme DK, PTČ, Fbg, APTT, TT, AT III, D - Diméry, Rekalcifikačný čas plazmy, Heparín tolerančný test, hemokoagulačný faktor VIII.
 • Na imunohematologickom úseku vyšetrujeme krvné skupiny, screening antierytrocytových protilátok, skúšky kompatibility a vyšetrovanie v rámci prenatálnych screeningových vyšetrení tehotných žien.

Transfuziologický úsek

Hlavnou náplňou transfuziologického úseku je zabezpečiť dostatok krvi a krvných derivátov pre lôžkové oddelenia, neštátne dialyzačné stredisko FMC dialyzačné služby a NURCH. Za rok uskutoční asi 1 500 odberov.

Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov, približne hodinu a samotný odber len 5 – 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Krv je ďalej spracovaná (rozdeľovaná) na jednotlivé zložky, ktoré môžu pomôcť zachrániť Na našom pracovisku sa z odobratej krvi sa vyrábajú resuspendované erytrocyty, resuspendované erytrocyty deleukotizované, čerstvá zmrazená plazma a čerstvá zmrazená plazma deleukotizovaná.

Povinný dotazník pre darcov krvi

Náš tím

Ak ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:

 • Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
 • Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.
 • Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)
 • Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.
 • Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.
 • Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):
 • Užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo v minulosti.
 • Poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych služieb.
 • Pohlavného styku medzi mužmi.
 • Promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov.
 • Užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom.
 • Liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.
 • Pre ženy nie je vhodné ísť darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.