Ordinačné hodiny

Nonstop

Telefónne čísla

Chirurgický príjem : 033 7955 213
Interný príjem : 033 7955 225

Základné informácie

Urgentný príjem prevádzkovaný  na prízemí hlavnej budovy nemocnice zabezpečuje:
  • urgentnú zdravotnú starostlivosť na expektačných lôžkach urgentného príjmu, kde nie je predpoklad na hospitalizáciu nad 24 hodín;
  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti o kriticky chorých pacientov so zlyhávanými vitálnymi funkciami a s ohrozením života, zastabilizovanie a podporu vitálnych funkcií, vyšetrenie a preklad na vyššie pracovisko;
  • optimalizáciu prechodu zdravotnej starostlivosti o pacientov z prednemocničnej do nemocničnej starostlivosti;
  • prevzatie pacientov od RLP, RZP, DZS a osobne prichádzajúcich pacientov;
  • vyšetrenie, ošetrenie, liečbu, prípadne príjem pacientov so stabilizovanými vitálnymi funkciami;
  • maximálnu elimináciu časových strát pri presune pacientov na príslušné oddelenie resp. vyššie pracovisko v závislosti od zdravotného stavu pacienta;
  • úzku spoluprácu s ostatnými odbornými zložkami nemocnice vrátane konziliárnych vyšetrení.