Nahlasovanie korupcie

V rámci boja proti korupcii Nemocnica Alexandra Wintera n.o. od októbra 2022 poskytuje verejnosti možnosť prostredníctvom emailovej adresy riaditel@naw.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu musí obsahovať skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov, ako aj meno a priezvisko oznamovateľa; inak sa ním Nemocnica Alexandra Wintera n.o. nebude zaoberať. Nemocnica Alexandra Wintera n.o. bude konať len v takých prípadoch, keď v oznámení budú uvedené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol alebo je, bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov.