Sociálna starostlivosť

 

Cieľom našej sociálnej starostlivosti, ktorú poskytujeme v rámci našej nemocnice, je poskytnúť hospitalizovanému pacientovi resp. ich rodinným príslušníkom pomoc po ukončení hospitalizácie  v našom zdravotníckom zariadení.

Určená je predovšetkým pre tých pacientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a nevedia ju sami riešiť. 

Sociálna sestra v našom zdravotníckom zariadení :

  • zastupuje v prípade potreby alebo poverenia hospitalizovaného pacienta na úradoch,
  • spolupracuje s úradmi a inštitúciami pri riešení sociálnej situácie pacienta,
  • poskytuje odbornú poradenskú činnosť , informácie a rady pacientom a ich rodinným príslušníkom
  • pomáha pri vybavovaní a kompletizovaní dokumentácie na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a opatrovateľskej starostlivosti.