V rámci našej nemocnice prebehla rekonštrukcia ortopedického oddelenia. Zrekonštruovaná je aktuálne len jedna časť ortopedického oddelenia .
Kompletne boli zrekonštruované sociálne zariadenie, jednotlivé izby, chodba.