Ordinačné hodiny

Utorok a štvrtok 7:30-15.30 h

Telefónne čísla

033/7981717

Základné informácie

AMBULANCIA JE DOČASNE ZATVORENÁ

V PRÍPADE POTREBY OBJEDNANIA LIEKU, KLIKNITE TU: Elektronická objednávka eReceptu alebo napíšte na e-mail algeziologia@naw.sk

Nachádza sa na druhom poschodí na poliklinike.

Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti sa špecializuje na liečbu nenádorovej a nádorovej bolesti. Starostlivosť poskytujeme ako ambulantným tak aj hospitalizovaným pacientom.

Je určená pre pacientov, ktorí majú dlhodobú bolesť:
  • ktorá nie je dostatočne vyliečená bežne ordinovanými liekmi alebo inými liečebnými postupmi,
  • alebo pacienti nemôžu užívať bežné lieky proti bolesti,
  • alebo v liečbe bolesti zlyhali ostatné možnosti, ktoré im boli poskytnuté inými špecialistami,
  • alebo majú akútnu bolesť spojenú s ochorením, ktoré môže viesť k jej chronifikácii (napr. pásový opar)

Bolesť je jeden z najčastejších príznakov, ktorý privedie pacienta k lekárovi. Ak bolesť pretrváva dlhodobo, nie je dostatočne zaliečená, môže sa zmeniť z príznaku na vlastnú chorobu, ktorá môže negatívne ovplyvňovať psychiku, pohyblivosť, možnosť zaradenia sa do pracovného procesu, ale okrem toho negatívne vplýva aj na činnosť rôznych orgánových systémov (napr. srdcovo-cievny...).

V ambulancii riešime pacientov s rôznymi bolesťami, ktoré môžu mať rôznu príčinu. Nie vždy je možné príčinu bolesti odstrániť, ale zmiernením bolestí dokážeme pacientovi zlepšiť kvalitu života.

V liečbe bolesti využívame na našej ambulancii rôzne postupy. Okrem odporučenia vhodných liekov proti bolesti sa snažíme bolesť zmierniť aj využitím rôznych lokálne aplikovaných techník (obstreky bolestivých bodov, obstreky v oblasti kostrosvalového systému, epidurálne blokády, aplikácia špeciálnych náplastí pri liečbe neuropatických bolestí, a pod.). Okrem toho máme možnosť podávať infúznu terapiu, vákuovú reflexnú terapiu, aplikovať biodermálne nite, prípravky GUNA, vysokodávkový C vitamín a pod.

Objednajte sa

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky v čase ordinačných hodín na t. č. 033/7981717 alebo prostredníctvom objednávacieho systému. V prípade, že je váš problém akútny, alebo ste onkologický pacient, kontaktujte nás telefonicky.

Elektronická objednávka eReceptu

Náš tím

Aktuality

Prosíme pacientov, aby nás pred každou návštevou ambulancie telefonicky konzultovali.  Od 15.6.2020 funguje preskripcia opiátov (recept s modrým pruhom) v štandardnom režime - t.j. pre vydanie lieku je potrebný papierový recept.“

Pokyny k vyšetreniu

Pri prvej návšteve je potrebné priniesť so sebou do ambulancie okrem odporúčania na vyšetrenie aj:
  • dokumentáciu týkajúcu sa doterajšieho priebehu a liečby daného ochorenia alebo bolestivého stavu,
  • údaje o všetkých prekonaných a liečených ochoreniach, úrazoch, operáciach,
  • zoznam všetkých liekov, ktoré pacient aktuálne užíva,
  • zoznam liekov, ktoré doteraz používal v liečbe bolesti.
Dohovorený termín vyšetrenia na danú hodinu je orientačný, vyšetrenie s návrhom liečby v našejambulancii je časovo náročné a pri komplikovanejších stavoch trvá viac ako hodinu. V prípade pacientov, ktorí sa ťažšie orientujú, rozhodujú, s ťažkým motorickým postihnutím, poruchami pamäti, sluchu, zraku a pod.  sa vyžaduje prítomnosť rodinného príslušníka alebo osoby, ktorá sa o pacienta stará, alebo bude starať. Tejto osobe sa tiež vysvetlí eventuálny spôsob a charakter navrhovanej liečby.