Naša nemocnica poskytuje možnosť využívať nadštandardné izby počas hospitalizácie.  Ide o polonadštandardné izby a nadštandardné izby.
  • Nadštandardná izba
    Je to jednolôžková izba, ktorá je vybavené vlastným sociálnym zariadením.
    Cena: 20 eur/noc
  • Polonadštandardná izba
    Je to jednolôžková prípadne dvojlôžková izba, kde leží pacient sám. Tieto izby neobsahujú vlastné sociálne zariadenie.
    Cena: 15 eur/noc
1. Ortopedické oddelenie – Jedna nadštandardná a dve polonadštandardné izby.
Informácie: 033 7955 264

2. Chirurgické oddelenie – Tri polonadštandardné izby.
Informácie: 033 / 7955 231

3. Interné oddelenie – Tri polonadštandardné izby.
Informácie: 033/ 79 55 291

4. Fyziatricko - Rehabilitačné oddelenie – Dve polonadštandardné izby.
Informácie: 033 7955293

5. Gynekologicko – Pôrodnícke oddelenie – Jedna nadštandardná a jedna polonadštandardná izba.
Informácie: 033/79 55 237

6. Detské oddelenie – Nedisponuje nadštandardnými izbami.

7. Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny - Nedisponuje nadštandardnými izbami.