Dary

Kávovar + kapsule od Nadácii Slovenskej Advokácie
Vedenie Nemocnice Alexandra Wintera n. o. v Piešťanoch vyslovuje úprimné poďakovanie Nadácii Slovenskej Advokácie za poskytnutý sponzorský dar – Kávovar + kapsule do kávovaru.

Tento dar bude slúžiť lekárom a sestrám našej nemocnice a veríme, že im pomôže spríjemniť chvíle oddychu a zrelaxovať svoje sily, ktoré bude potrebné vynaložiť pri záchrane toho najcennejšieho – ľudského zdravia.

Ďakujeme, že na našich zdravotníkov  nezabúdate a prajeme Vám všetko dobré.

Vedenie NAW n. o.