Naša nemocnica poskytuje svojim novým zamestnancom v prípade potreby aj ubytovanie. Nemocnica disponuje viacerými prenajatými nehnuteľnosťami v meste Piešťany.