V našej nemocnici aktuálne prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení za účelom zvýšenia komfortu pacientov. Čoskoro Vás čakajú na jednotlivých oddeleniach zrekonštruované sociálne zariadenia. Rekonštrukciou vznikne celkovo 10 nových sociálnych zariadení.