Aj napriek súčasnej situácii sa nám podarilo úspešne začiatkom novembra t.j. 02.11.2020 odštartovať komplexnú rekonštrukciu kuchyne. Na celkovej rekonštrukcii sa podieľala firma Install trade s.r.o.

Celková rekonštrukcia kuchyne trvala dva mesiace a preberanie kompletne zrekonštruovanej kuchyne prebehlo 28.12.2020.

Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala stavebnej časti a výmeny časti technológie. Zrealizovala sa kompletná výmena rozvodov elektrickej energie, vody, plynu + nové vykurovacie telesá, nová ležatá a zvislá kanalizácia, nová elektroinštalácia, nové odsávanie – klimatizácia. Prebehla aj kompletná úprava povrchov stien, stropov a podlahy a následné osadenie nových dlaždíc a obkladov.

Pribudlo tiež nové vybavenie prevádzky ako sú plynové kotle na varenie, plynové sporáky, nástenné stoly s policami, elektrická panvica, nový konvektomat s podstavcom a pod. Rekonštrukciou kuchyne sa prispelo k zlepšenie hygienických podmienok pre prípravu a výdaj stravy, ako aj podmienok pracovného prostredia pre pracovníčky kuchyne.