Ordinačné hodiny

Pondelok: 7:00 – 15:00 hod.
Utorok: 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok: 7:00 – 15:00 hod.
Piatok: 7:00 – 15:00 hod.

Telefónne čísla

033/79 55 115

Základné informácie

Ambulancia poskytuje kompletnú diagnostickú, liečebnú starostlivosť a edukáciu pacientov s ochorením artériového a venózneho systému. Využíva modernú diagnostickú techniku vrátane USG vyšetrenia ciev s farebným mapovaním, čo okrem iného umožňuje včasnú diagnostiku a liečbu arteriosklerotických zmien na cievnom riečisku. Zameriava sa aj na prevenciu a liečbu kŕčových žíl /varixov/ zápalov žíl a trombózy. V prípade nutnosti doplnenia ďalších vyšetrení k spresneniu diagnózy je pacient lekárom poučený a následne objednaný na ďalšie diagnostické vyšetrenia, ako je DSA (digitálna subtrakčná angiografia) vyšetrenie, MR, CT angiografiu. Po stanovení diagnózy je pacient lekárom oboznámený so svojím ochorením, poučený o možnostiach liečby ako aj prevencie vzniku komplikácií a v prípade potreby konzultovaný na vyššom pracovisku /mailom resp. telefonicky/.

Objednajte sa

Na vyšetrenie sa objednáva v čase 13:00-14:30 po telefonickom dohovore na tel: 033/79 55 115

Diagnostické a terapeutické postupy

V rámci činnosti angiologickej ambulancie sú realizované:
  • komplexné klinické angiologické vyšetrenie
  • USG vyšetrenie žilového riečiska dolných končatín /vhodné pri podozrení na žilovú trombózu, kŕčových žilách, vredoch predkolenia, opuchoch dolných končatín/, vyšetrenie žíl horných končatín vrátane hlavných žilových kmeňov krku a trupu
  • USG vyšetrenie artériového riečiska dolných končatín slúži k diagnostike zúžení či uzáverov tepien dolných končatín /vhodné u pacientov diabetikov, fajčiarov, u pacientov s bolesťami dolných končatín vznikajúcich pri chôdzi/
  • USG vyšetrenie brušnej aorty slúži k diagnostike aneuryziem abd. aorty/ vhodné u pacientov fajčiarov nad 60 rokov
  • USG vyšetrenie renálnych tepien /vhodné u pacientov s dlhodobo zle stabilizovaným krvným tlakom/
  • USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev /prevencia cievnej mozgovej príhody, stavy po cievnej mozgovej príhode/