Program seminárov spolku lekárov

Prezentácie

7.12.2022 - OAIM NAW n.o. Piešťany
MUDr. Bedřichová, MUDr. Vozárova, Myshakivska, Uimanova - SIRS, SEPSA, ŤAŽKÁ SEPSA, SEPTICKÝ ŠOK, MODS

23.11.2022 - Slávnostný odborný seminár pri príležitosti 30. výročia založenia Oddelenie klinickej mikrobiológie NAW n.o. Piešťany
doc. MUDr. Krištúfková, PhD. MPH - Význam očkovania proti Covidu - Piešťany 2022

26.10.2022 - Chirurgické oddelenie NAW n.o. Piešťany

MUDr. Isak - Chirurgická liečba prietrží bránice
MUDr. Zápařková - Chirurgická liečba sarkómov mäkkých tkanív

30.11.2022 - Ortopedicko-traumatologické oddelenie NAW n.o. Piešťany
MUDr. Klement, MUDr. Jaššo, MUDr. Kotula, MUDr. Sobota, MUDr. Sedlačková - Riešenie bolesti strednej a zadnej nohy v našom súbore
MUDr. Kotula - Atypické zlomeniny
MUDr. Kotula - Ortézoterapia novou generáciou bioplastov

26.01.2023 - Imunoalergológia
MUDr. Korytárová, PhD. - Vitamín D a imunita

22.02.2023 - Urgentný príjem
MUDr. Peter Staš, MHA, MUDr. Ivan Dykun - Elektrokolobežka - hrozba na dvoch kolesách!

22.02.2023 - Urgentný príjem
MUDr. Ivan Dykun, MUDr. Beáta Zápařková - Obličková kolika

22.02.2023 - Urgentný príjem
MUDr. Beáta Zápařková, MUDr. Peter Staš - Spolupráca nadovšetko

15.03.2023 - Alergo H2B s.r.o.
Svetlana Hadvabová - Môžeme ovplyvniť prirodzený priebeh alergie?

18.04.2023 - Gynekológia
MUDr. Petra Tallová - Náhle príhody brušné v gynekológií v USG obraze a diferenciálna diagnostika

19.04.2023 - Gynekológia
MUDr. Cecília Marčišová - Placenta accreta spektrum

17.05.2023 - Interné oddelenie
MUDr. Kovčová R. - Heparínom indukovaná trombocytopénia
MUDr. Kočí J. - Antikoagulačná liečba u onkologických pacientov