Ordinačné hodiny

V pracovných dňoch
od 16,00 hod. do 22,00 hod.
V dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov
od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Telefónne čísla

033/7955 555

Základné údaje

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých sa nachádza na prízemí v priestoroch urgentného príjmu.
 • Názov: Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých
 • Adresa: Winterova 66, 921 63 Piešťany
 • Prevádzkovateľ: Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. Piešťany
 • IČO: 36084221
 • Ordinačné hodiny: Pracovné dni: 16.00 – 22.00; Dni prac. pokoja a sviatky: 7.00 – 22.00
 • Číslo telefónu: 033/7955 555

Charakteristika a zameranie

 • Charakteristika pracoviska: Ambulancia je situovaná na prízemí hlavnej budovy NAW n. o. Piešťany, Winterova 66, vstup je bezbariérový.
 • Personálne obsadenie: lekár, sestra.
 • Zameranie pracoviska: Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých poskytuje zdravotnú starostlivosť ambulantnou formou pacientom regiónu nasledovne:
  V pracovných dňoch od 16,00 hod. do 22,00 hod.
  V dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov od 7,30 hod. do 22,00 hod.
 • Špecifikovanie činnosti: APS je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri náhlom ochorení, zhoršení zdravotného stavu alebo pri ohrození života, ktoré vzniklo náhle v čase mimo riadnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia.
 • Personál: nestabilný, striedanie všeobecných lekárov pre dospelých z Neštátnych zdravotníckych zariadení (NZZ)  a striedanie sestier pracujúcich v nemocnici ale aj sestier z ambulancií NZZ.