Deň
Odbery
Ambulancia
Dezinfekcia
Pondelok
7:30 - 8:30
8:30 – 15:00 (MUDr. Tallová)
15:00 – 15:30
Utorok
7:30 - 8:30
8:30 – 10:00
(MUDr.Polák)
10:00 – 11:30
(MUDr. Tallová)
12:00 - 15:00
(MUDr. Martišová)
15:00 – 15:30
Streda
7:30 - 8:30
8:30 – 15:00 (MUDr. Tallová)
15:00 – 15:30
Štvrtok
7:30 – 8:30
8:30 – 11:30 (MUDr. Polák)
11:30 - 15:00 (MUDr. Skalová)
15:00 – 15:30
Piatok
7:30 – 8:30
8:30 - 10:00
(MUDr. Polák)
10:00 - 15:00
(MUDr. Martišová)
15:00 – 15:30

Telefóne číslo

tel. kontakt: 0948 800 754

Základné informácie

Našu gynekologickú ambulanciu nájdete na 1. poschodí Nemocnice Alexandra Wintera. Poskytujeme komplexné služby pre pacientky evidované na našej ambulancii. Vykonávame preventívne prehliadky, poradňa pre tehotné, klimakterická poradňa a poradňa pre sterilné páry. V rámci diagnostiky vykonávame odbery krvi, podľa potreby pacientka odoslaná na MMG- vyšetrenie prsníkov, USG vyšetrenie prsníkov, či iné. Každý pondelok na našej ambulancii kontrolujeme pacientky po gynekologických operáciách na našom oddelení, vrátane odovzdania výsledku histológie. Ambulancia je vybavená moderným USG prístrojom, na ktorom sa môžete objednať aj na 3D/4D/HD vyšetrenie plodu. Možnosť objednať sa na morfologické USG vyšetrenie, ale aj 3D/4D/HD vyšetrenie plodu platí aj pre neevidované pacientky. Každú stredu sa na tejto ambulancii vykonávajú vstupné CTG vyšetrenia a sonografické vyšetrenia tehotných od 36. týždňa pre mamičky, ktoré si želajú rodiť v našej pôrodnici. U určitých dňoch na rádiodiagnostickom oddelení vykonávame USG vyšetrenia tehotných a gynekologických pacientok odoslaných z iných gynekologických ambulancií, vrátane konziliárnych sonografických vyšetrení.

Objednajte sa

Na našu ambulanciu je možné objednať sa telefonicky na tel: 0948 800 754

Fotogaléria