Modernizácia gastroenterologickej ambulancie v Nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch

Gastroenterológia tvorí jednotnú sústavu s internistickými odbormi, s ktorými má spoločný základ a spoločný kmeň špecializačného štúdia. Tým je zaručené, že pri gastroenterologickom vyšetrení bude pacient hodnotený holistickým prístupom a nebude vyšetrenie zamerané iba na jeden orgán tráviacej sústavy. Uvádzame to preto, lebo mnohí pacienti majú predstavu, že pri gastroenterologickom vyšetrení iba strkáme do pacienta nejaké „hadice“.

Samozrejme, aj „strkanie hadíc“ – správne endoskopické vyšetrenia patria do náplne gastroenterológie.

Gastroenterologická ambulancia v našej nemocnici má za sebou dlhoročnú odbornú, vedeckú, spoločenskú, aj organizačnú činnosť a jej pracovníci sa snažili udržať ako-taký krok s vývojom v tomto odbore medicíny. V súčasnosti máme kvalitné diagnostické a terapeutické vybavenie, napriek tomu sa snažíme túto kvalitu zvýšiť na úplne najnovšiu úroveň.

Od 1. júna 2020 bola naša ambulancia zaradená do Zoznamu gastroenterologických pracovísk zaradených do programu skríningu kolorektálneho karcinómu. Má to pre náš región veľký význam aj preto, lebo Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva na svete. S tým úzko súvisí aj ďalšia modernizácia diagnostických a terapeutických prístrojov. Konkrétne sme kúpili Gastrointestinálny videoskop (GIF-XP17ON) a Kolonovideoskop (CF-H170L/I). Ide o prístroje špičkovej kvality firmy OLYMPUS> K tomu sme zakúpili aj nový elektrochirugický generátor (ESF 150) na liečebné účely a Endoskopickú regulačnú jednotku CO2 , ktorá zaručí väčší komfort a bezpečnosť pre pacientov pri kolonoskopickom vyšetrení a následnej endoskopickej liečbe, ak bude potrebná. K tomu pribudli aj akcesóriá, potrebné na liečebné a diagnostické procedúry. Všetky sú jednorazové, čiže ich používame iba u jedného pacienta. Je potešiteľné, že napriek súčasnej nepriaznivej situácii sme mohli zlepšiť zdravotnú starostlivosť v uvedenej ambulancii.