Ordinačné hodiny

Pondelok - piatok 13.00-14.30 h

Telefónne čísla

033/7981 723

Základné informácie

Nachádza sa na treťom poschodí na poliklinike.
Na foniatrickej ambulancii sa zaoberáme diagnostikou a liečbou porúch hlasu, reči a sluchu. Venujeme sa kompenzácii porúch sluchu u dospelých a detí od 7. roku života – prideľovanie načúvacích aparátov, ich nastavovanie a základný servis. Pri vyšetrení využívame audiometrické vyšetrenia /tónová a slovná audiometria/, pri vyšetrení hlasu laryngostroboskopické vyšetrenie pomocou flexibilného laryngoskopu. V liečbe využívame aj logopedické vyšetrenia a starostlivosť. Realizujeme tiež foniatrické vyšetrenia pred štúdiom na konzervatóriu a VŠMU.

Objednajte sa

Na vyšetrenie a kontroly je nutné sa telefonicky objednať: 033/7981 723

Pokyny k vyšetreniu

Pred vstupom do ambulancie je nutné si pripraviť:
  • kartičku poistenca
  • v prípade prvej návštevy výmenný lístok od odporúčajúceho lekára / obvod. lekár alebo iný špecialista
  • vypnúť mobilný telefón
  • pri prideľovaní naslúchacieho aparátu je vhodný u starších pacientov doprovod príbuzného (pomoc pri výbere aparátu a inštruktáži ohľadom jeho používania)