Bankomat

V rámci budovy Nemocnice Alexandra Wintera n.o., je zabudovaný bankomat Slovenskej sporiteľne. Bankomat sa nachádza pred vstupom do areálu nemocnice po ľavej strane. Vzdialenosť bankomatu od vstupu do nemocnice je 15 m. 

V prípade potreby môžu pacienti, zamestnanci, návšteva hospitalizovaných pacientov i ďalší občania využiť služby bankomatu.