Parkovacia politika Nemocnice Alexandra Wintera, n.o.

Parkovanie pre pacientov nemocnice A. Wintera n.o.

Možnosti parkovania pred areálom Nemocnice A. Wintera n.o.

Pred areálom Nemocnice Alexandra Wintera n.o. je vymedzených celkom:
 • 11 parkovacích miest pre pacientov ZŤP, ktoré nie sú spoplatnené
 • 6 parkovacích miest pre vozidlá dovážajúce pacientov s dobou státia max. 15 minút
 • 2 parkovacie miesta vymedzené pre vozidlá  zdravotnej záchrannej služby
 • Ostatné parkovacie miesta spadajúce pod  dopravne exponovanú lokalitu, ktoré sú spoplatnené  
Po pravej strane pred hlavným vstupom do nemocnice sú vyhradené 3 parkovacie miesta pre pacientov ZŤP a 4 parkovacie miesta pre vozidlá dovážajúce pacientov do nemocnice s dobou státia max. 15 minút. Po ľavej strane pred hlavným vstupom do nemocnice je vyhradených 8 parkovacích miest pre pacientov ZŤP a 2 parkovacie miesta pre vozidlá dovážajúce pacientov do nemocnice s dobou státia max. 15 minút a 2 parkovacie miesta vymedzené pre vozidlá zdravotnej záchrannej služby.
PARKOVACIE MIESTA PRED AREÁLOM NEMOCNICE ALEXANDRA WINTERA N.O. SPADAJÚCE POD DOPRAVNE EXPONOVANÉ LOKALITY
Ostatné parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú pred Nemocnicou A. Wintera n.o. spadajú pod dopravne exponované lokality a z tohto dôvodu sú spoplatnené.

Pod dopravne exponované lokality spadajú nasledovné parkoviská:
 • Parkovisko na Rázusovej ul.
 • Parkovisko pri hoteli EDEN
 • Parkovisko pred Nemocnicou A. Wintera n.o. až po hotel  Slovan
Jednotná sadzba v dopravne exponovaných lokalitách: 2€/hodinu
Na parkovacích miestach, ktoré spadajú pod dopravne exponované lokality, nie je možné použiť parkovacie karty, ktoré vydávajú Služby mesta Piešťany:
 • Parkovacia karty týždenná
 • Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany
 • Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch
 • Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania

Platené parkovacie miesta pred Nemocnicou Alexandra Wintera n.o. spadajúce pod dopravne exponované lokality:
 • Hlavná budova Nemocnice A. Wintera n.o.
 • Parkovisko pri hoteli EDEN
 • Parkovisko pred Nemocnicou A. Wintera n.o. – vyhradené miesta Mestom Piešťany
 • Parkovisko na Rázusovej ulici
 • Parkovisko pred Nemocnicou A. Wintera n.o.
 • Parkovisko pred hotelom Slovan

Možnosti parkovania v blízkosti Nemocnice A. Wintera, n.o.

V prípade obsadenosti  parkovacích miest pred areálom Nemocnice A. Wintera n.o., môžu pacienti využiť parkoviská, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nemocnice:

1. Parkovanie na parkovisku Nálepkova - Zmena od 16.09.2020
 • Spoplatnené parkovisko nonstop.
 • Jednotná sadzba za parkovanie 1,00 EUR/hod.
 • Bezkontaktná platba v pokladniach (môžete využiť na platbu napr. bezkontaktnú platobnú kartu, mobil.)
 • Držitelia ročných a týždenných parkovacích kariet môžu parkovať na parkovisku 2 hodiny bezplatne každý deň. Podmienkou je súvislé parkovanie a nie súčet viacerých krátkych časových úsekov.
 • Obyvatelia s novou neprenosnou parkovacou kartou obyvateľa zóny dopravného obmedzenia s trvalým bydliskom na pešej zóne, (Winterova ulica, Námestie slobody, Pribinova ulica, E. Suchoňa, časť Nitrianskej a Nálepkovej),ktorú začnú vydávať Služby mesta Piešťany, sú oprávnení nechať svoje auto na parkovisku bezplatne nonstop. Na základe tohto nebudú môcť parkovať na vyššie uvedených uliciach.
 • Na parkovisku sú vyhradené parkovacie miesta pre ZŤP, ktoré sú spoplatnené. ZŤP môžu využiť pri návšteve nášho zdravotníckeho zariadenia nespoplatnené parkovacie miesta pred Nemocnicou A. Wintera n.o.
 • vzdialenosť od nemocnice  270m
 • Dĺžka trvania cesty 3 minúty

2. Parkovanie na Parkovisku  Winterova ulica (Pod Kolonádou)
 • Spoplatnené parkovisko
 • Jednotná sadzba za parkovanie 0,60 EUR/hod.
 • Možnosť parkovania na parkovaciu kartu, ktorú vydávajú na základe žiadosti Služby mesta Piešťany. Ide o tieto typy parkovacích kariet: Parkovacia karty týždenná, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany , Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
 • Vzdialenosť  od nemocnice 500 m
 • Dĺžka trvania cesty peši 6 minút.

3. Parkovisko pri Dome umenia – Nábrežie Ivana Krasku
 • Nespoplatnené parkovisko
 • Vzdialenosť od nemocnice 600 m
 • Dĺžka trvania cesty peši 7 minút

4. Parkovisko na Futbalovom štadióne Piešťany
 • Spoplatnené parkovisko v čase od  7:00 – 15:30 h
 • Jednotná sadzba za parkovanie je 0,60 EUR/hod.
 • Vzdialenosť od nemocnice 1,1 km
 • Dĺžka trvania cesty peši 15 minút
 • Možnosť parkovania na parkovaciu kartu, ktorú vydávajú na základe žiadosti Služby mesta Piešťany. Ide o tieto typy parkovacích kariet: Parkovacia karty týždenná, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany, Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania

5. Parkovacie miesta na Štúrovej ulici a časť ul. Pod Párovcami
 • Spoplatnené parkovisko
 • Jednotná sadzba za parkovanie 0,60 EUR/hod
 • Možnosť parkovania na parkovaciu kartu, ktorú vydávajú na základe žiadosti Služby mesta Piešťany. Ide o tieto typy parkovacích kariet: Parkovacia karty týždenná, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany, Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
 • Vzdialenosť od nemocnice 1,5 km
 • Dĺžka trvania cesty peši 18 minút

6. Parkovisko – Námestie SNP
 • Spoplatnené parkovisko
 • Jednotná sadzba za parkovanie 0,60 EUR/hod
 • Možnosť parkovania na parkovaciu kartu, ktorú vydávajú na základe žiadosti Služby mesta Piešťany. Ide o tieto typy parkovacích kariet: Parkovacia karty týždenná, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany , Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
 • Vzdialenosť od nemocnice 800 m
 • Dĺžka trvania cesty peši 10 minút

7. Parkovisko – Kollárová ulica
 • Spoplatnené parkovisko
 • Jednotná sadzba za parkovanie 0,60 EUR/hod
 • Možnosť parkovania na parkovaciu kartu, ktorú vydávajú na základe žiadosti Služby mesta Piešťany. Ide o tieto typy parkovacích kariet: Parkovacia karty týždenná, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany, Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
 • Vzdialenosť od nemocnice 800 m
 • Dĺžka trvania cesty peši 10 minút

8. Parkovisko – Poštová ulica
 • Spoplatnené parkovisko
 • Jednotná sadzba za parkovanie 0,60 EUR/hod
 • Možnosť parkovania na parkovaciu kartu, ktorú vydávajú na základe žiadosti Služby mesta Piešťany. Ide o tieto typy parkovacích kariet: Parkovacia karty týždenná, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany, Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
 • Vzdialenosť od nemocnice 750 m
 • Dĺžka trvania cesty peši 9 minút

9. Parkovisko – Námestie J. Murgaša
 • Spoplatnené parkovisko
 • Za prvú hodinu 50 centov a za každú začatú hodinu parkovania 1€
 • Z dôvodu, že parkovisko nepatrí mestu, nie je tu možné využiť parkovaciu kartu
 • Vzdialenosť od nemocnice 650 m,
 • Dĺžka trvania cesty peši 8 minút

10. Parkovisko - Kukučínová ulica
 • Spoplatnené parkovisko
 • Jednotná sadzba za parkovanie 0,60 EUR/hod
 • Možnosť parkovania na parkovaciu kartu, ktorú vydávajú na základe žiadosti Služby mesta Piešťany. Ide o tieto typy parkovacích kariet: Parkovacia karty týždenná, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany, Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
 • Vzdialenosť od nemocnice  550 m,
 • Dĺžka trvania cesty peši 7 minút

11. Parkovisko - Royova ulica
 • Spoplatnené parkovisko
 • Jednotná sadzba za parkovanie 0,60 EUR/hod
 • Možnosť parkovania na parkovaciu kartu, ktorú vydávajú na základe žiadosti Služby mesta Piešťany. Ide o tieto typy parkovacích kariet: Parkovacia karty týždenná, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany, Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
 • Vzdialenosť od nemocnice 700m,
 • Dĺžka trvania cesty peši 8 minút

12. Parkovisko – časť ulice Teplická, Meštianská, Sládkovičova
 • Spoplatnené parkovisko
 • Jednotná sadzba za parkovanie 0,60 EUR/hod
 • Možnosť parkovania na parkovaciu kartu, ktorú vydávajú na základe žiadosti Služby mesta Piešťany. Ide o tieto typy parkovacích kariet: Parkovacia karty týždenná, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany, Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch, Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
 • Vzdialenosť od nemocnice 900 m,
 • Dĺžka trvania cesty peši 12 minút

13. Nákupné centrum AUPARK
 • Prvé tri hodiny: 0,50 €
 • Prvých 10 minút: zdarma
 • Nad 3 hodiny (parkovací lístok): 1,00 €/hod
 • Parkovanie na 3. podlaží nad 6 hodín 2 €
 • Z dôvodu, že parkovisko nepatrí mestu, nie je tu možné využiť parkovaciu kartu.
 • Vzdialenosť od nemocnice 450m, dĺžka trvania cesty peši 6 minút
 • Parkovisko – Námestie SNP
 • Parkovisko – Kukučínová ulica
 • Parkovisko – Royová ulica
 • Parkovisko – Poštová ulica
 • Parkovisko – Námestie J. Murgaša
 • Parkovisko – Kollárová ulica
 • Parkovisko – časť ulice Teplická, Sládkovičová, Meštianská
 • Parkovisko – Štúrová ulica, časť ulice Pod Párovcami
 • Parkovisko – Futbalový štadión
 • Parkovisko – Pri Dome umenia
 • Parkovisko – Nálepková ulica
 • Parkovisko – Winterova ulica (Pod Kolonádou)

Možnosti parkovania pre pacientov na poliklinike (Rekreačná ul. č. 2)

Počas návštevy lekára na poliklinike, môžu pacienti využiť bezplatné parkovisko Polikliniky. V prípade návštevy lekára, ktorí sa nachádza v Nemocnici Alexandra Wintera n.o., môžu pacienti využiť prepravu prostredníctvom MHD.

Odchody jednotlivých spojov si môžu pacienti pozrieť po rozkliknutí na odkaz: https://imhd.sk/pn/cestovne-poriadky

Parkovanie pre zamestnancov Nemocnice A. Wintera n.o.

Parkovanie v areáli Nemocnice A. Wintera n.o.
Nemocnica A. Wintera n.o. má v rámci svojich priestorov k dispozícii 19 parkovacích miest. Do priestoru parkoviska je povolený vstup iba vozidlám:
 • S prideleným parkovacím miestom a vstupnou parkovacou kartou podľa zoznamu
 • Zásobovania
 • Servisu zdravotníckych a technických zariadení
 • Stavebných firiem
 • Pohrebnej služby
 • Rýchlej zdravotnej služby a Dopravných zdravotných služieb
 • Odvozu nebezpečných a komunálnych odpadov
V čase od 18:00 – 6:00, vrátane víkendov a sviatkov môžu využiť parkovacie miesta pracovníci, zamestnanci v službách.
V zmysle osadenia dopravného značenia (B1 zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel a dodatkového značenia) je pre iné motorové vozidlá vjazd do uvedeného priestoru zakázaný.
1. Parkovisko v areáli  Krošlák na Radlinského ulici
 • Nespoplatnené parkovisko, nakoľko spadá do vlastníctva nemocnice
 • V areáli Krošlák je k dispozícii 15 parkovacích miest
 • Vzdialenosť od nemocnice 1,3 km,
 • Dĺžka trvania cesty peši 12 minút
 • Parkovanie v priestore je možné na základe parkovacieho preukazu. V prípade záujmu parkovania v areáli Krošlák, je nutné zaslať žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu na sekretariát riaditeľstva osobne, alebo na e-mail: sekretariat@naw.sk
Žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu musí obsahovať tieto náležitosti:
Meno a Priezvisko
Oddelenie na ktorom pracujete

2. Parkovisko na Poliklinike (Rekreačná č. 2)
 • Nespoplatnené parkovisko
 • Vzdialenosť od nemocnice 2,9 km,
 • Dĺžka trvania cesty peši 30 minút
 • Zamestnanci sa môžu prepraviť z polikliniky do nemocnice prostredníctvom MHD. Odchody jednotlivých spojov si môžu zamestnanci pozrieť po kliknutí na odkaz: https://imhd.sk/pn/cestovne-poriadky
Parkovisko – Námestie SNP
Parkovisko – Kukučínová ulica
Parkovisko – Royová ulica
Parkovisko – Poštová ulica
Parkovisko – Námestie J. Murgaša
Parkovisko – Kollárová ulica
Parkovisko – časť ulice Teplická, Sládkovičová, Meštianská
Parkovisko – Štúrová ulica, časť ulice Pod Párovcami
Parkovisko – Futbalový štadión
Parkovisko – Pri Dome umenia
Parkovisko – Nálepková ulica
Parkovisko – Winterova ulica (Pod Kolonádou)
Parkovisko – Radlinského ulica (Krošlák)

Parkovacie karty

Neprenosná parkovacia karta umožňuje stáť na voľnom parkovacom mieste len vozidlu, ktorého evidenčné číslo je na tejto karte uvedené.

Typy parkovacích kariet a cena parkovacích kariet
 • Parkovacia karty týždenná v hodnote 12,- EUR
 • Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa mesta Piešťany v hodnote 50,- EUR
 • Parkovacia karta ročná neprenosná pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch v hodnote 70,- EUR
 • Parkovacia karta ročná neprenosná pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania v hodnote 50,- EUR

Predaj parkovacích kariet

Predaj  parkovacích kariet prebieha na  Valovej  44 v Piešťanoch  v nasledovných hodinách:
 • Pondelok 7:30 hod. - 11:30 hod., 12:30 hod. - 15:00 hod.
 • Streda 7:30 hod. - 11:30 hod., 12:30 hod. - 17:00 hod.
 • Piatok 7:30 hod. - 11:30 hod., 12:30 hod. - 15:00 hod.

Podrobné informácie, ako vzory parkovacích kariet, žiadosť o vydanie parkovacích kariet  nájdete na webe správcu parkovísk - Služby mesta Piešťany - http://www.sluzbymesta.sk/parkoviska-1/ .

V prípade nejasností je nutné kontaktovať Služby mesta Piešťany / stredisko parkoviská na tel. č.  033/79 141 26 alebo 0903 256 799.