USG

V našej nemocnici máme možnosť  pri vyšetrovaní pohybového aparátu využívať rôzne typy ultrazvukových prístrojov. To nám výrazne pomáha v diagnostike a liečbe formou intervenčnej  procedúry a následnom pravidelnom sledovaní chorobného stavu. Pomocou ultrazvukového prístroja vieme odlíšiť jednotlivé anatomické štruktúry a môžeme diagnostikovať rôzne ochorenia chrbtice, horných alebo dolných končatín.
Ultrasonografia muskuloskeletálneho systému /pohybového aparátu/ je jedna z najpraktickejších, najdostupnejších zobrazovacích techník v ortopédii pre možnosť vykonávať vyšetrenie v reálnom čase, opakovateľnosť vyšetrenia, vysoké diagnostické rozlíšenie a čo je pre pacienta najdôležitejšie pre jej biologickú neinvazivitu /tzn. vyšetrenie pacienta zdravotne nezaťažuje/.
Ultrasonografia muskuloskeletálneho systému /pohybového aparátu/ je jedna z najpraktickejších, najdostupnejších zobrazovacích techník v ortopédii pre možnosť vykonávať vyšetrenie v reálnom čase, opakovateľnosť vyšetrenia, vysoké diagnostické rozlíšenie a čo je pre pacienta najdôležitejšie pre jej biologickú neinvazivitu /tzn. vyšetrenie pacienta zdravotne nezaťažuje/.

Pri ultrasonografii využívame zmenu šírenia a odraz ultrazvuku /t.j. mechanického vlnenia s frekvenciou  nad 20 kHz/, ku ktorému dochádza na rozhraní rôznych tkanív, na rozdiel od žiarenia ionizačného pri RTG alebo CT vyšetrení /nie sú vhodné na príliš časté opakovania vzhľadom ich vedľajšie biologické účinky/. Táto neškodnosť ultrasonografického vyšetrenia nám umožňuje jeho časté využívanie na zobrazovanie mäkkých tkanív, povrchu kostí a chrupaviek a to aj u pacientov,  u ktorých sú iné zobrazovanie metódy kontraindikované – zakázané /napr. tehotné ženy/ .

Ultrasonografia pohybového aparátu nie je jedinou zobrazovacou metódou, ale v rámci správnej a komplexnej diagnostiky v ortopédii sa využíva ako doplnok ku fyzikálnemu vyšetreniu a ďalším zobrazovacím modalitám ako je RTG, CT vyšetrenie eventuálne vyšetrenie magnetickou rezonanciou.

Dopplerové vyšetrenie pohybového aparátu


Ultrasonografia muskuloskeletálneho systému /pohybového aparátu/ je jedna z najpraktickejších, najdostupnejších zobrazovacích techník v ortopédii pre možnosť vykonávať vyšetrenie v reálnom čase, opakovateľnosť vyšetrenia, vysoké diagnostické rozlíšenie a čo je pre pacienta najdôležitejšie pre jej biologickú neinvazivitu /tzn. vyšetrenie pacienta zdravotne nezaťažuje/.

Intervenčné výkony v ultrasonografii pohybového aparátu


Pri diagnostických výkonoch môžeme sledovať priebeh punkcie /´´napichnutie´´ nadmerne naplneného kĺbu, cysty alebo iného neprirodzene sa v tele vyskytujúceho útvaru/ a následnej aspirácie /nasatia/ tekutiny z neho. Ultrasonografia nám umožňuje presne lokalizovať ihlu vo vzťahu ku cieľovému tkanivu a aj anatomické prekážky, cez ktoré bude ihla prechádzať eventuálne tie, ktorým sa budeme chcieť počas punkcie vyhnúť.

Pri terapeutických/liečebných/ výkonoch sledujeme miesto, do ktorého chceme liečivo aplikovať. Množstvo liečiva závisí od veľkosti cieľového ložiska a závažnosti ochorenia. Ultrasonografia nám umožňuje sledovať v reálnom čase presné miesto podania účinnej látky, tým pádom je veľkosť dávky menšia, nakoľko je presne cielená a minimalizuje sa jej rozptyl.

Napriek všetkým výhodám je problematická aplikácia liečivej/účinnej látky do hlbšie uložených štruktúr a malých kĺbov. Avšak ultrasonografická navigácia zjednodušuje a minimalizuje podanie liečiva mimo postihnutú oblasť.