Ordinačné hodiny

V pracovných dňoch
od 16,00 hod. do 22,00 hod.
V dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov
od 7,30 hod. do 22,00 hod.

Telefónne čísla

033/7955 408

Základné údaje

Naša ambulancia sa nachádza na treťom poschodí budovy nemocnice, hneď vedľa pediatrického oddelenia.
 • Názov: Ambulancia POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY pre deti a dorast
 • Adresa: Winterova 66, 921 63 Piešťany
 • Prevádzkovateľ: Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. Piešťany
 • IČO: 36084221
 • Ordinačné hodiny: Pracovné dni: 16.00 – 22.00; Dni prac. pokoja a sviatky: 7.30 – 22.00
 • Číslo telefónu: 033/7955 408

Charakteristika a zameranie

 • Charakteristika pracoviska: Ambulancia je situovaná na treťom poschodí hlavnej budovy NAW n. o. Piešťany, Winterova 66, pri detskom oddelení. Personálne obsadenie: pediater, sestra so špecializáciou
 • Zameranie pracoviska: Ambulancia pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast poskytuje zdravotnú starostlivosť ambulantnou formou pacientom do 18 rokov v regióne.
 • Ordinačné hodiny: V pracovných dňoch od 16,00 hod. do 22,00 hod. V dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov od 7,30 hod. do 22,00 hod. 
 • Špecifikovanie činnosti: Ambulantná pohotovostná služba je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri náhlom ochorení, zhoršení zdravotného stavu alebo pri ohrození života, ktoré vzniklo náhle v čase mimo riadnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia.
 • Personál: Nestabilný, striedanie praktických lekárov pre deti a dorast z NZZ a striedanie sestier NZZ. Po 18.00 zabezpečované sestrami detského oddelenia.