Nová detská nefrologická ambulancia otvorená od 23.10.2023 na Poliklinike, Rekreačná 2

Nefrologická ambulancia pre deti a dorast začala činnosť v NAW Piešťany 2.10.2023 po presťahovaní ambulancie z Nového Mesta nad Váhom. Od 23.10.2023 sa otvára nová detská nefrologická ambulancia na Poliklinike, Rekreačná 2 v Piešťanoch. Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí Polikliniky.

Objednať sa môžete na telefónnom čísle 033 / 7981 660 a odkaz na ambulanciu nájdete tu.