Interná ambulancia II zatvorená 04.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023 a 12.10.2023

Interná ambulancia II NEBUDE ORDINOVAŤ:  4.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023

 

Zástup pre akútne stavy: INTERNÝ URGENT – NEMOCNICA – prízemie

Neodkladné predoperačné vyšetrenia: Interná ambulancia MUDr. Poprac - NEMOCNICA 1.poschodie. /okrem 12.10.2023- neordinuje/